tlp academicRECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE

Zapraszamy do korzystania z dynamicznie poszerzającej się bazy naukowej czasopisma "Transport Logistyka Porty"

 


Transport Logistyka Porty 2/2016

 • Kasińska Joanna
  Innowacje produktowe kluczowym czynnikiem sukcesu w budowaniu i umacnianiu konkurencyjności polskiego przemysłu stoczniowego na świecie
  tlp download pobierz plik
 • Pietrzak Oliwia
  Wybrane problemy w zakresie kształtowania systemów transportu pasażerskiego w regionach – ujęcie teoretyczne
  tlp download pobierz plik
 • Woś Krzysztof
  Możliwości poprawy warunków funkcjonowania żeglugi odrzańskiej
  tlp download pobierz plik

Transport Logistyka Porty 1/2016

 • Niedzielski Piotr, Downar Wojciech
  Wykorzystywanie matrycy logicznej w zarządzaniu projektem na przykładze budowy linii kolejowej Ahlbeck Granica Państwa - Świnoujście Centrum
  tlp download pobierz plik
 • Dziechciarz Mateusz
  Zachodnie drogowe obejście Szczecina jako kluczowa inwestycja dla rozwoju Pomorza Zachodniego
  tlp download pobierz plik
 • Wiktorowska-Jasik Anna
  Rozwój transportu drogowego w ujęciu historycznym – najważniejsze osiągnięcia światowej motoryzacji
  tlp download pobierz plik

Transport Logistyka Porty 0/2015

 • Pietrzak Oliwia, Pietrzak Krystian
  Szczecińska Kolej Metropolitalna - analiza i wyniki studium wykonalności
  tlp download pobierz plik
 • Niedzielski Piotr, Kłos-Adamkiewicz Zuzanna, Loga Tomasz
  Rowerowy Szczecin i okolice
  tlp download pobierz plik
 • Majer Stanisław, Budziński Bartosz
  Analiza natężenia ruchu pomiędzy drogą ekspresową S3 a dotychczasową DK3
  tlp download pobierz plik