Zarząd Szczecińskiego Oddziału SITK

ZARZĄD ODDZIAŁU SITK RP w Szczecinie (2022-2025)

lp
Imię i nazwisko Funkcja w SITK RP
1. mgr inż. Sławomir Rutkowski Prezes Zarządu
2. dr inż. Krystian Pietrzak Wiceprezes Zarządu
3. dr inż. Stanisław Majer Wiceprezes Zarządu
4. dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz Skarbnik Zarządu
5. mgr inż. Adam Drobiazgiewicz Sekretarz Zarządu
6. prof. dr hab. Piotr Niedzielski Członek Zarządu
7. mgr inż. Grzegorz Błachut Członek Zarządu
8. dr inż. Piotr Durajczyk Członek Zarządu
9. mgr inż. Bogusław Gościniak Członek Zarządu
10. mgr inż. Agnieszka Jaroszewicz Członek Zarządu
11. mgr inż. Czesław Krawczyński Członek Zarządu
12. mgr inż. Sławomir Lewandowski Zastępca Członka Zarządu
     
  mgr inż. Andrzej Kozłowski Prezes Honorowy 
   mgr inż. Ireneusz Furmański Prezes Honorowy 
     
     
     

 

ZARZĄD ODDZIAŁU SITK RP w Szczecinie (2018-2021)

lp
Imię i nazwisko Funkcja w SITK RP
1. mgr inż. Ireneusz Furmański Prezes Zarządu
2. mgr inż. Andrzej Kozłowski Prezes Honorowy
3. mgr inż. Józef Jastrzębski Wiceprezes Zarządu
4. prof. dr hab. Piotr Niedzielski Wiceprezes Zarządu
5. dr inż. Krystian Pietrzak Wiceprezes Zarządu
6. Marek Szott Wiceprezes Zarządu
7. dr inż. Stanisław Majer Sekretarz Zarządu
8. mgr inż. Bogusław Gościniak Skarbnik Zarządu
9. Krzysztof Kozłowski Członek Zarządu
10. mgr inż. Ryszard Morawski Członek Zarządu
11. inż. Zdzisław Pawelec Członek Zarządu
12. mgr inż. Andrzej Piechocki Członek Zarządu
13. mgr inż. Sławomir Rutkowski Członek Zarządu
14. Czesław Krawczyński Zastępca Członka Zarządu
15. Włodzimierz Wiatr Zastępca Członka Zarządu