Zarząd Szczecińskiego Oddziału SITK

ZARZĄD ODDZIAŁU SITK RP w Szczecinie

lp
Imię i nazwisko Funkcja w SITK RP
1. mgr inż. Ireneusz Furmański Prezes Zarządu
2. mgr inż. Andrzej Kozłowski Prezes Honorowy
3. mgr inż. Józef Jastrzębski Wiceprezes Zarządu
4. prof. dr hab. Piotr Niedzielski Wiceprezes Zarządu
5. dr inż. Krystian Pietrzak Wiceprezes Zarządu
6. Marek Szott Wiceprezes Zarządu
7. dr inż. Stanisław Majer Sekretarz Zarządu
8. mgr inż. Bogusław Gościniak Skarbnik Zarządu
9. Krzysztof Kozłowski Członek Zarządu
10. mgr inż. Ryszard Morawski Członek Zarządu
11. inż. Zdzisław Pawelec Członek Zarządu
12. mgr inż. Andrzej Piechocki Członek Zarządu
13. mgr inż. Sławomir Rutkowski Członek Zarządu
14. Czesław Krawczyński Zastępca Członka Zarządu
15. Włodzimierz Wiatr Zastępca Członka Zarządu