Szkolenia i egzaminy BHP

Szkolenia BHP

Nasze szkolenia BHP umożliwiają pracodawcom wywiązać się z obowiązku zapewnienia przeszkolenia pracownikom w zakresie BHP oraz odbycia obowiązkowego szkolenia dla pracodawców.

Rodzaj szkolenia Czas szkolenia Cena szkolenia
Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby 32 godziny 400-450 zł
Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 16 godzin 180-240 zł
Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno - technicznych 16 godzin 180-240 zł
Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 8 godzin 50-60 zł
Szkolenie okresowe pracowników administracyjno - biurowych 8 godzin 50-60 zł

Samokształcenie

Szkolenie BHP metodą samokształcenia kierowanego

Szkolenie kierowane dla: Cena szkolenia
Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 200 zł
Pracowników administracyjno - biurowych 70 zł


Uczestnicy szkolenia otrzymują:
- zestaw testów oraz szczegółowy program,
- materiały do samokształcenia kierowanego.

Uczestnicy szkolenia w oparciu o otrzymane materiały samodzielnie przygotowują się do egzaminu.
Szkolenie kończy się egzaminem. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN i MPiPS.

Szkolenie okresowe SIP

Szkolenie okresowe dla społecznych inspektorów pracy

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy.

Tematyka szkolenia:
- prawna ochrona pracy,
- techniczna ochrona pracy,
- przyczyny wypadków i chorób zawodowych,
- metodyka kontroli.

Czas szkolenia - 16 godzin
Cena szkolenia - 250 zł

Instruktaż stanowiskowy 

Szkolenie w zakresie metod prowadzenia szkolenia stanowiskowego

Celem szkolenia jest organizacja i metodyka szkolenia stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy. Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, kierowników, brygadzistów bezpośrednio nadzorujących prace podległych pracowników.

Czas szkolenia - 5 godzin
Cena szkolenia - 50 zł

Usuwanie azbestu 

Szkolenie w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest

Celem szkolenia jest zapoznanie z organizacją prac w zakresie metod bezpiecznego usuwania azbestu, poznanie jego właściwości i zagrożeń tym związanych oraz podstaw prawnych. Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, brygadzistów bezpośrednio nadzorujących prace rozbiórkowe oraz pracowników wykonujących te prace.

Czas szkolenia - 6 godzin
Cena szkolenia - 120-150 zł

Kurs pedagogiczny

Kurs pedagogiczny dla wykładowców kursu

Celem kursu jest przekazanie Państwu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, andragogiki oraz przygotowanie do działania pedagogicznego inspirującego innych do aktywności edukacyjnej. Kurs jest przeznaczony dla wykładowców kursów, którzy nie mają przygotowania pedagogicznego.

Czas kursu - 60 godzin
Cena kursu - 650 zł

Kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie Państwa do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach i nabycie następujących umiejętności:
- postępowania w miejscu zdarzenia;
- rozpoznania stanów zagrożenia życia;
- prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
- udzielanie pomocy przy zadławieniach, zranieniach, krwotokach, urazach kręgosłupa, złamaniach, zwichnięciach, zatruciach, porażeniach prądem elektrycznym;
- postępowania w czasie wypadków komunikacyjnych;
- wykorzystania apteczki i jej wyposażenia.

Czas kursu - 6 godzin
Cena kursu - 90 zł