Kierunki Rozwoju Transportu Miejskiego i Regionalnego 2023
Szczecin, 12.10.2023 r.
Nowoczesne rozwiązania stosowane w trwających inwestycjach komunikacyjnych regionu zachodniopomorskiego
Szczecin, 24.10.2023 r.
Zachodniopomorskie Dni Transportu i Logistyki 2023
Październik 2023
Transport publiczny – funkcjonowanie w okresie pandemii i po jej zakończeniu
Szczecin, 14.10.2021 r.
Konkurs wiedzy o branży TSL
dla uczniów szkół średnich i tegorocznych maturzystów
Kursy i Szkolenia
organizowane przez SITK o. Szczecin

Nowe władze SITK RP o. Szczecin

W dniu 03.03.2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Kół szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP).

W trakcie obrad odbyły się wybory do Zarządu Oddziału na lata 2018 – 2021. Ponadto, w trakcie pierwszego zebrania nowego Zarządu (08.03.2018 r.) dokonany został wybór Prezydium.

W wyniku wyborów, ustalony został następujący skład Zarządu:

1. Furmański Ireneusz, Prezes Zarządu

2. Jastrzębski Józef, Wiceprezes Zarządu

3. Niedzielski Piotr, Wiceprezes Zarządu

4. Pietrzak Krystian, Wiceprezes Zarządu

5. Szott Marek, Wiceprezes Zarządu

6. Majer Stanisław, Sekretarz

7. Gościniak Bogusław, Skarbnik

8. Kozłowski Krzysztof, Członek Zarządu

9. Morawski Ryszard, Członek Zarządu

10. Pawelec Zdzisław, Członek Zarządu

11. Piechocki Andrzej, Członek Zarządu

12. Rutkowski Sławomir, Członek Zarządu

13. Krawczyński Czesław, Zastępca Członka Zarządu

14. Wiatr Włodzimierz, Zastępca Członka Zarządu

15. Kozłowski Andrzej, Prezes Honorowy