Konferencja Naukowa - Porty Morskie 2018

Instytut Zarządzania Transportem oraz Zachodniopomorski Klaster Morski zapraszają do udziału w kolejnej edycji Konferencji PORTY MORSKIE 2018

Miejsce: Szczecin, Hotel VULCAN
Termin: 12 kwietnia 2018 r.
Tematyka Wydarzenia: obrady podzielone będą na dwa obszary.

  1. obszar pierwszy dotyczyć będzie zagadnień związanych z obsługą portową sektora turystyki morskiej. Celem konferencji w tym obszarze będzie ocena najlepszych praktyk stosowanych w europejskich portach morskich i miastach portowych w sektorze turystyki morskiej oraz ocena możliwości rozwoju turystyki wodnej na przykładzie portu w Szczecinie.
  2. obszar drugi to koncentracja na problematyce automatyzacji portowych procesów obsługi ładunków i zastosowaniem narzędzi IT w tym zakresie. Celem dyskusji będzie ocena poziomu i możliwości automatyzacji procesów portowej obsługi zróżnicowanych ładunków i analiza tego typu rozwiązań stosowanych w portach morskich w Europie.

Tematyka konferencji uzupełniona będzie o zagadnienia związane z procesami obsługi ładunków typu Project Cargo oraz konstrukcji offshore w portach morskich na przykładzie portu w Szczecinie.
Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele środowiska naukowego, studenci i doktoranci, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji powiązanych z obszarami tematycznymi konferencji.
Szczegóły na temat Konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.portymorskie.am.szczecin.pl
Zapraszamy do udziału w Wydarzeniu!
Komitet Organizacyjny


Patronem medialym konferencji jest: kwartalnik wydawany przez szczeciński oddział SITK RP - "Transport Logistyka Porty".

tlp logo