Oferta badawcza

     Działalność Oddziału Szczecińskiego SITK, poza realizacją zadań statutowych, polega na świadczeniu usług z zakresu orzecznictwa i doradztwa technicznego, usług projektowych, technicznych i ekonomicznych oraz nadzorów technicznych w branżach: kolejnictwa, drogownictwa, mostownictwa, obiektów inżynierskich, transportu miejskiego i drogowego, inżynierii ruchu, lotnictwa, żeglugi i innych dziedzin reprezentowanych przez SITK.

     Stowarzyszenie oferuje usługi w branży samochodowej, kolejowej, komunikacji publicznej i drogowo-mostowej. Odział dysponuje ekspertami i rzeczoznawcami w zakresie zagadnień naukowo‑technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz prawnych transportu. Znaczna ich część zrzeszona jest w ramach Międzyuczelnianego Koła Transportu. W kole działają wspólnie studenci oraz pracownicy naukowi takich szczecińskich uczelni, jak: Politechnika Morska w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński czy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

     Eksperci Oddziału SITK RP w Szczecinie (praktycy, pracowni naukowi szczecińskich Uczelni) oferują wykonanie następujących usług:

 • wykonanie opinii i ekspertyz dotyczących zagadnień transportowych
 • wykonanie badań ruchu w transporcie drogowym i kolejowym
 • wykonanie badań potoków podróżnych w transporcie publicznym
 • wykonanie ocen i raportów oddziaływania na środowisko inwestycji transportowych
 • wykonanie ocen technicznych oraz wycen pojazdów szynowych i sprzętu drogowo-kolejowego
 • wykonanie prac projektowo-kosztorysowych
 • wykonanie prac projektowych w zakresie budownictwa ogólnego i komunikacyjnego
 • wykonanie nadzorów autorskich i inwestorskich
 • wykonanie procesów technologicznych dla bocznic kolejowych
 • kompleksowe doradztwo w dziedzinie budownictwa drogowego i planowania przestrzennego
 • projektowanie i rozwiązywanie układów komunikacyjnych na poziomie planowania przestrzennego
 • konsultowanie i opiniowanie proponowanych lub przygotowywanych rozwiązań projektowych z zakresu branży drogownictwa oraz planowania przestrzennego
 • sporządzanie inwentaryzacji oraz przygotowywanie wszelkiego rodzaju programów poprawy, modernizacji, przebudowy itp. z zakresu branży drogowej

     Oddział zajmuje się także organizacją konferencji, sympozjów i seminariów w zakresie transportu. Szczeciński Oddział SITK RP dysponuje potencjałem wykonawczym o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych i zapewnia:

 • wysoki poziom wykonywanych opracowań
 • dobór wysokokwalifikowanych wykonawców
 • konkurencyjne ceny za wykonywane opracowania
 • krótkie terminy realizacji

REFERENCJE

      

Wykaz prac zrealizowanych przez ekspertów SITK RP Oddział Szczecin

lp
Nazwa dokumentu Zamawiający
Wykonawcy Data przekazania dokumentu
Referencje
1.
Analiza kosztów i korzyści związanych z eksploatacją autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej miasta Szczecin
Biuro Strategii Urzędu Miasta Szczecin

SITK RP Oddział Szczecin

2019 r. -
2. Ekspertyza uwzględniająca propozycje zmian zarówno w samej taryfie, jak i poborze opłat w SPP oraz rowerze miejskim tak, aby szacowane wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej pozostały na podobnym poziomie, przy zwiększeniu ilości pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

SITK RP Oddział Szczecin

2017 r. -
3. Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej
AKTUALIZACJA
Andrzej Piechocki„TRAKO” Wierzbicki i Wspólnicy S.J. z siedzibą we Wrocławiu
 1. „TRAKO” Wierzbicki i Wspólnicy S.J. z siedzibą we Wrocławiu
 2. SITK RP Oddział Szczecin
 3. DS. Consulting Gdańsk
2016 r. -
4. Prace projektowe oraz roboty budowlane „projektuj i buduj” polegające na modernizacji i rewitalizacji bocznicy kolejowej położonej na terenie Szczecińskiego Parku Przemysłowego Szczeciński Park Przemysłowy sp. z o o. z siedzibą w Szczecinie Konsorcjum:
 1. SITK RP Oddział Szczecin
 2. STAN-LED Usługi budowlane i kolejowe Stanisław Leder Stargard
wrzesień 2015 r -
5. Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Andrzej Piechocki„TRAKO” Wierzbicki i Wspólnicy S.J. z siedzibą we Wrocławiu
 1. „TRAKO” Wierzbicki i Wspólnicy S.J. z siedzibą we Wrocławiu
 2. SITK RP Oddział Szczecin
 3. DS. Consulting Gdańsk
maj 2015 r. zobacz
6. Prace przedprojektowe związane z modernizacją bocznicy na terenie stoczniowym w Szczecinie Towarzystwo Finansowe SILESIA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach SITK RP Oddział Szczecin lipiec 2014 r. -
7. Wytyczne dla realizacji koncepcji rozwoju transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny SITK RP Oddział Szczecin

luty 2012 r. -
8. Koncepcja rozwoju transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny SITK RP Oddział Szczecin grudzień 2011 r. zobacz
9. Poprawa dostępności komunikacyjnej dla aglomeracji szczecińskiej Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny Miasto Szczecin grudzień 2011 r. -
10. Roczna analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób dla obszaru Powiatu Drawskiego Starosta Powiatu Drawskiego SITK RP Oddział Szczecin czerwiec 2011 r. -

 

Analiza kosztów i korzyści związanych z eksploatacją autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej miasta Szczecin