Kierunki Rozwoju Transportu Miejskiego i Regionalnego 2023
Szczecin, 12.10.2023 r.
Nowoczesne rozwiązania stosowane w trwających inwestycjach komunikacyjnych regionu zachodniopomorskiego
Szczecin, 24.10.2023 r.
Zachodniopomorskie Dni Transportu i Logistyki 2023
Październik 2023
Transport publiczny – funkcjonowanie w okresie pandemii i po jej zakończeniu
Szczecin, 14.10.2021 r.
Konkurs wiedzy o branży TSL
dla uczniów szkół średnich i tegorocznych maturzystów
Kursy i Szkolenia
organizowane przez SITK o. Szczecin

Informacja Prezesa Zarządu SITK RP Oddział Szczecin

Koleżanki i Koledzy

Prezesi Kół SITK

Minęło ponad trzy miesiące od czasu, kiedy sytuacja epidemiologiczna zmusiła Zarząd Oddziału do zmiany sposobu działania naszego Stowarzyszenia. Trudny okres obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych spowodował, że Zarządu Oddziału SITK RP zmuszony był do korekty działalności. Nie można było zrealizować niektórych punktów z „Planu działania na 2020 rok”. I tak nie odbyło się spotkanie integracyjne planowane na czerwiec tego roku, wobec tego nie można było się spotkać z naszymi członkami przy piwie i porozmawiać o naszych osiągnięciach i problemach w działalności Stowarzyszenia. Nasze coroczne spotkania stały się już tradycją, umożliwiającą integrację w jednym miejscu wszystkich naszych członków, porozmawiania o sytuacji Stowarzyszenia, nawiązanie kontaktów i przyjaźni. Nie mogliśmy także zorganizować kolejnego spotkania z naszymi kolegami inżynierami i technikami z Niemiec. Te spotkania odbywające się już od kilku lat umożliwiały naszym członkom zapoznanie się z osiągnieciami technicznymi w zakresie transportu kolejowego naszych niemieckich kolegów. We wrześniu br. planowaliśmy wyjazd na Targi INNOTRANS do Berlina, ale targi zostały przeniesione na przyszły rok.

Nie znaczy to, że Oddział SITK w Szczecinie całkowicie zaprzestał działalności. Cały czas z zachowaniem obowiązujących reguł epidemiologicznych Prezydium Zarządu podejmowało decyzje zapewniające ciągłość pracy Oddziału. Zapewnione zostały warunki dla pracy tych zespołów, które zapewniają przychody finansowe dla naszego Oddziału. Prowadzone były szkolenia i egzaminy przez Komisję Kwalifikacyjną w zakresie energetyki, prowadzone były także szkolenia i egzaminy bhp. Nasi eksperci brali też udział w konsultacjach prowadzonych przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i inne samorządy lokalne w zakresie budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej a także dotyczących programów rządowych „Kolej +” czy „Program 200 przystanków kolejowych”. Prezydium Zarządu podjęło też decyzje dotyczące zmniejszenia na czas pandemii kosztów działalności Oddziału a także wystąpiono i otrzymano dotację z rządowego wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych co pozwoliło chociaż częściowo pokryć koszty działalności Oddziału SITK w okresie pandemii. Można stwierdzić, że ani na moment nie została przerwana działalność Oddziału SITK z tym, że niektóre przedsięwzięcia planowane na ten trudny czas musiały zostać przełożone na inny termin. Od lipca bieżącego roku w pełnym zakresie funkcjonuje także biuro Oddziału SITK, można więc na bieżąco kontaktować się w razie potrzeby. Zmieniony został program działania Zarządu Oddziału na 2020 rok, w którym planujemy zorganizować dwie imprezy, a mianowicie:

Tytuł działalności
Okres realizacji
Odpowiedzialny za organizację
Seminarium Drogowe
Listopad
SITK RP OS

GDDKiA Oddział Szczecin
Spotkanie wigilijne członków

 SITK RP OS
Grudzień

 

SITK RP OS

Koło Seniorów

Przekazując powyższą informację, proszę o uruchamianie także działalności kół i organizowanie zaplanowanych w kołach imprez, jeżeli tylko jest taka potrzeba i istnieją ku temu odpowiednie warunki. Zarząd Oddziału SITK tak jak dotychczas będzie udzielał wsparcia i pomocy jeżeli będzie takie życzenie naszych członków. Życzę zdrowia i sił mając nadzieję, że obecna sytuacja umożliwi nam prowadzenie działalności na rzecz naszych członków.

Prezes Zarządu
Oddziału SITK RP w Szczecinie
Ireneusz Furmański