Kierunki Rozwoju Transportu Miejskiego i Regionalnego 2023
Szczecin, 12.10.2023 r.
Nowoczesne rozwiązania stosowane w trwających inwestycjach komunikacyjnych regionu zachodniopomorskiego
Szczecin, 24.10.2023 r.
Zachodniopomorskie Dni Transportu i Logistyki 2023
Październik 2023
Transport publiczny – funkcjonowanie w okresie pandemii i po jej zakończeniu
Szczecin, 14.10.2021 r.
Konkurs wiedzy o branży TSL
dla uczniów szkół średnich i tegorocznych maturzystów
Kursy i Szkolenia
organizowane przez SITK o. Szczecin

Uroczystość 70-lecia szczecińskiego oddziału SITK RP

16 listopada 2016 Szczeciński Oddział SITK RP świętował swoje 70. Urodziny. Obchody tego niezwykłego jubileuszu podzielone zostały na 2 części.

Pierwsza, odbyła się w Sali Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul Cukrowej 8. Na uroczystości obecni byli członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele władz szczecińskich uczelni (Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego), przedstawiciele współpracujących z Oddziałem stowarzyszeń naukowo – technicznych z sąsiadujących krajów oraz przedstawiciele krajowych stowarzyszeń naukowo – technicznych. Szczególnymi gośćmi uroczystości byli członkowie seniorzy SITK:

 • Pan Kazimierza Kruszyna (członek Stowarzyszenia od 40 lat) oraz
 • Pan Ewaryst Waligórski, były Minister Transportu i Gospodarki Morskiej.

Uroczystość poprowadziła dr inż. Oliwia Pietrzak, członek Szczecińskiego Oddziału SITK RP, pracownik naukowy Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.

Po przestawieniu zebranym historii oraz osiągnięć Oddziału przez Pana Ireneusza Furmańskiego, Prezesa Oddziału Szczecińskiego SITK RP wręczone zostały specjalne nagrody i wyróżnienia dla osób szczególnie zaangażowanych w rozwój Stowarzyszenia oraz promowanie wiedzy i nauki w społeczeństwie.

Srebrną Honorową Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego uhonorowani zostali następujący członkowie Stowarzyszenia:

 • Bogusław Gościniak
 • Jan Kaczmarczyk
 • Stanisław Majer
 • Andrzej Piechocki
 • Sławomir Rutkowski.

Odznaki honorowe Naczelnej Organizacji Technicznej otrzymali:

 • Złotą Odznakę Honorową NOT – Ryszard Morawski
 • Srebrną Odznakę Honorową NOT - Wiesława Stań oraz Adam Drobiazgiewicz.

Laureatem VI edycji konkursu na „Wyróżniającego się Nauczyciela i Opiekuna Młodzieży” organizowanego przez Radę Regionu Zachodniopomorskiego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT został dr inż. Krystian Pietrzak, członek Zarządu Szczecińskiego Oddziału SITK, Prodziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej.

Zarząd Krajowy SITK nadał godność Zasłużonego Seniora SITK członkom seniorom Stowarzyszenia:

 • Kazimierzowi Kruszynie
 • Zdzisławowi Pawłowskiemu.

Za szczególne zasługi dla rozwoju nauki w obszarze ekonomiki transportu Złotą Odznaką Honorową z diamentem wyróżnieni zostali:

 • Pani Prof. Elżbieta Załoga z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Pan Profesor Olgierd Wyszomirski z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Złotą Odznaką Honorową wyróżnieni zostali:

 • Włodzimierz Wiatr
 • Grzegorz Zasadzki

Srebrną Odznaką Honorową SITK wyróżnieni zostali:

 • Andrzej Chodyniecki
 • Roman Cicharski
 • Zdzisław Jankiewicz
 • Agnieszka Jaroszewicz
 • Wojciech Kowalski
 • Andrzej Mielech
 • Marek Molewicz
 • Marcin Oleszak
 • Oliwia Pietrzak
 • Waldemar Skawiński
 • Radosław Tumielewicz
 • Zbigniew Urbanowicz
 • Anna Wiktorowska-Jasik
 • Krzysztof Woś

Prezes Zarządu Szczecińskiego Oddziału SITK wręczył ponadto jubileuszowe statuetki naszym gościom: przedstawicielom władz samorządowych, uczelni i stowarzyszeń, gościom zagranicznym oraz przedstawicielom firm współpracujących z oddziałem. Jubileuszowa statuetka została wykonana dla upamiętnienia jubileuszu 70-lecia Szczecińskiego Oddziału SITK. Z tej okazji została także wydana okolicznościowa monografia oddziału, którą przekazano wszystkim uczestnikom tego spotkania

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!

Druga część obchodów jubileuszu zorganizowana została w Teatrze Polskim. Członkowie SITK oraz zaproszeni goście wspólnie obejrzeli spektakl pt. "Jesiennik salonowy albo intymne życie Mikołaja Kopernika". Po spektaklu Prezes oddziału, Pan Ireneusz Furmański oraz Wiceprezes Józef Jastrzębski zaprosili wszystkich uczestników spotkania na jubileuszowy tort i lampkę szampana.


FOTOGALERIA