Transport publiczny – funkcjonowanie w okresie pandemii i po jej zakończeniu
Szczecin, 14.10.2021 r.
Konkurs wiedzy o branży TSL
dla uczniów szkół średnich i tegorocznych maturzystów
Wystawa Makiet Kolejowych
22 lutego 2020 – sobota
godz. 12:00-17:00
23 lutego 2020 – niedziela
godz. 10:00-14:00
Szanse rozwoju transportu publicznego
w Aglomeracji Szczecińskiej
Szczecin, 10.10.2019 r.
Wystawa Makiet Kolejowych
Kołobrzeg, 01-02.06.2019 r.
Szczecińskie Forum Drogowe
Uspokajanie ruchu drogowego

31.05.2019 r.
Kursy i Szkolenia
organizowane przez SITK o. Szczecin
Nowe publikacja
członka SITK
Silniki spalinowe pojazdów szynowych
Transport
Logistyka
Porty
2/2016
czasopismo
SITK RP
-dostępne online-
Nowe publikacje
naukowe
członków SITK
transport kolejowy
transport pasażerski
transport regionalny

"Transport Logistyka Porty"

tlp 0 2015     Szanowni Czytelnicy, Szanowni Współpracownicy, Szanowni Państwo


    Ukazał się właśnie „zerowy numer” nowego branżowego kwartalnika "Transport Logistyka Porty". Pomysł i potrzeba uruchomienia niniejszego wydawnictwa powstały wśród członków Międzyuczelnianego Koła Transportu, działającego przy Szczecińskim Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, rozwijającego i promującego tzw. „szczecińską szkołę transportu”.

    Zrzeszając w swych szeregach zarówno doświadczonych, jak i młodych pracowników naukowych, a także studentów szczecińskich uczelni (Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Morskiej w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego) oraz współpracując z wieloma podmiotami sektora prywatnego, członkowie Koła zidentyfikowali lukę wydawniczą na rynku. Zauważono brak tytułu, który mógłby podjąć problematykę transportu, logistyki, funkcjonowania portów i centrów logistycznych w ujęciu zarówno naukowym, jak również stanowić platformę dla wymiany poglądów, prezentacji opinii oraz komentarzy, zarówno środowiska naukowego, jak i gospodarczego, związanego z przedstawioną problematyką.

    Głównymi celami niniejszego czasopisma są: prezentacja wyników badań pracowników naukowych oraz wyników prac studentów, prezentacja opinii, spostrzeżeń, komentarzy ekspertów i pracowników związanych z szeroko rozumianą problematyką transportu i logistyki, informowanie nt. organizacji różnego rodzaju wydarzeń (konferencji, sympozjów, debat, spotkań), prezentacja działalności, zasobów i rozwiązań w firmach, jednostkach i podmiotach związanych z podejmowaną problematyką. Czasopismo ma za zadanie także promować innowacyjne rozwiązania podejmowane i wdrażane nie tylko w systemie transportowym regionu zachodniopomorskiego, ale również całego kraju. Dodatkowo ma zachęcać do dyskusji i wymiany poglądów środowiska naukowego, praktyków gospodarki oraz ekspertów, ale także promować podejmowaną problematykę w środowisku studentów i młodych pracowników branży.

    W związku z powyższym, Komitet Redakcyjny pragnie zaprosić Państwa do współpracy przy tworzeniu i rozwoju kolejnych numerów nowopowstałego Czasopisma. Na jego łamach będziecie Państwo mieli możliwość prezentacji swoich wypowiedzi zarówno w formie tradycyjnych artykułów naukowych, jak również felietonów, czy też krótkich komentarzy. Zapraszamy także do prezentacji i reklamy swoich podmiotów oraz realizowanych przedsięwzięć, czy też konkretnych rozwiązań. Pragniemy, aby czasopismo Transport Logistyka Porty podejmowało problemy aktualne, istotne oraz trudne, a także dawało możliwość współtworzenia systemu społeczno-gospodarczego, zarówno regionu, jak i kraju.

    Życząc miłej lektury, liczymy iż Wydawnictwo zyska Państwa przychylność i w miarę upływu czasu zdobędzie nowych Czytelników. W tym miejscu pragniemy szczególnie podziękować Prezesowi Szczecińskiego Oddziału SITK RP, Panu Ireneuszowi Furmańskiemu za szczególną przychylność, pomoc i wsparcie w realizacji pomysłu.

Komitet Redakcyjny TLP