Wystawa Makiet
Zespół Szkół Nr 4
ul. Kusocińskiego 3

9 lutego – sobota
godz. 12:00-17:00
10 lutego – niedziela
godz. 10:00-14:00
Kursy i Szkolenia
organizowane przez SITK o. Szczecin
Nowe publikacja
członka SITK
Silniki spalinowe pojazdów szynowych
Konferencja
TransRegio 2018
10-11 grudnia 2018
Transport
Logistyka
Porty
2/2016
czasopismo
SITK RP
-dostępne online-
JUBILEUSZ
70-lecie
szczecińskiego oddziału
SITK RP
Nowe publikacje
naukowe
członków SITK
transport kolejowy
transport pasażerski
transport regionalny

Wyróżnienie dla szczecińskiego oddziału SITK RP

    Dnia 29 stycznia 2016 r. w siedzibie FSNT NOT w Szczecinie odbyło się spotkanie noworoczne, w którym uczestniczyli również przedstawiciele szczecińskiego odziału SITK RP. Podczas spotkania wręczone zostały nagrody i wyróźnienia, wśród nagrodzonych znalaźli się członkowie szczecińskiego oddziału SITK RP.

Nagroda prezesa FSNT NOT w Szczecinie za rok 2015

Nagrodzeni m. in.:

  • dr inż. Stanisław Majer (SITK, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
    w kategorii działalność na polu badawczo – wdrożeniowym, edukacyjnym
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie
    w kategorii działalność na rzecz stowarzyszenia branżowego i Federacji

Konkurs na „Wyróżniającego się Nauczyciela i Opiekuna Młodzieży”
(Organizatorem konkursu jest Kapituła powołana przez Zarząd FSNT NOT w Szczecinie na wniosek Komisji Młodzieżowej NOT)

Nagrodzeni m.in.:

  • dr. inż. Krystian Pietrzak (SITK o. Szczecin, Akademia Morska w Szczecinie)
    laureat VI edycji konkursu na Wyróżniającego się Nauczyciela i Opiekuna Młodzieży

    Dodatkowo, w dniu 29.01.2016 r. podczas zebrania Rady Regionu Zachodniopomorskiego FSNT NOT w Szczecinie odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu FSNT NOT. Po przeprowadzonym głosowaniu funkcję wiceprezesa Zarządu objęła prof. dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, Dziekan Wydziału Inżyneryjno-Ekonomicznego Transportu Amademii Morskiej w Szczecinie, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie.