Transport publiczny – funkcjonowanie w okresie pandemii i po jej zakończeniu
Szczecin, 14.10.2021 r.
Konkurs wiedzy o branży TSL
dla uczniów szkół średnich i tegorocznych maturzystów
Wystawa Makiet Kolejowych
22 lutego 2020 – sobota
godz. 12:00-17:00
23 lutego 2020 – niedziela
godz. 10:00-14:00
Szanse rozwoju transportu publicznego
w Aglomeracji Szczecińskiej
Szczecin, 10.10.2019 r.
Wystawa Makiet Kolejowych
Kołobrzeg, 01-02.06.2019 r.
Szczecińskie Forum Drogowe
Uspokajanie ruchu drogowego

31.05.2019 r.
Kursy i Szkolenia
organizowane przez SITK o. Szczecin
Nowe publikacja
członka SITK
Silniki spalinowe pojazdów szynowych
Transport
Logistyka
Porty
2/2016
czasopismo
SITK RP
-dostępne online-
Nowe publikacje
naukowe
członków SITK
transport kolejowy
transport pasażerski
transport regionalny

Obrady XXXIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK RP

W dniach 19-21.05.2022 odbyły się obrady XXXIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK RP w Radomiu-Siczki z udziałem przedstawicieli stowarzyszenia z całego kraju, w tym przedstawicieli naszego Oddziału.

Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu i dokonał wyboru nowych władz, w tym wybrał nowego Prezesa Zarządu Krajowego kol. Jacka Paś.

Przedstawiciela naszego Oddziału kol. Zdzisława Pawelca, Zjazd uhonorował godnością Członka Honorowego SITK, a kol. Sławomira Rutkowskiego delegaci wybrali na Wiceprzewodniczącego Rady Krajowej SITK.

W trakcie Zjazdu odsłonięto również popiersie upamiętniające śp. prof. dr hab. inż. Henryka Bałucha.

Zjazd podjął wiele wniosków i postulatów, w tym postulat o częstszą wymianę doświadczeń pomiędzy członkami stowarzyszenia na reaktywowanych, po okresie pandemii, spotkaniach międzywydziałowych. Kolejny planowany Zjazd za 4 lata.