Kierunki Rozwoju Transportu Miejskiego i Regionalnego 2023
Szczecin, 12.10.2023 r.
Nowoczesne rozwiązania stosowane w trwających inwestycjach komunikacyjnych regionu zachodniopomorskiego
Szczecin, 24.10.2023 r.
Zachodniopomorskie Dni Transportu i Logistyki 2023
Październik 2023
Transport publiczny – funkcjonowanie w okresie pandemii i po jej zakończeniu
Szczecin, 14.10.2021 r.
Konkurs wiedzy o branży TSL
dla uczniów szkół średnich i tegorocznych maturzystów
Kursy i Szkolenia
organizowane przez SITK o. Szczecin

Obrady XXXIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK RP

W dniach 19-21.05.2022 odbyły się obrady XXXIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK RP w Radomiu-Siczki z udziałem przedstawicieli stowarzyszenia z całego kraju, w tym przedstawicieli naszego Oddziału.

Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu i dokonał wyboru nowych władz, w tym wybrał nowego Prezesa Zarządu Krajowego kol. Jacka Paś.

Przedstawiciela naszego Oddziału kol. Zdzisława Pawelca, Zjazd uhonorował godnością Członka Honorowego SITK, a kol. Sławomira Rutkowskiego delegaci wybrali na Wiceprzewodniczącego Rady Krajowej SITK.

W trakcie Zjazdu odsłonięto również popiersie upamiętniające śp. prof. dr hab. inż. Henryka Bałucha.

Zjazd podjął wiele wniosków i postulatów, w tym postulat o częstszą wymianę doświadczeń pomiędzy członkami stowarzyszenia na reaktywowanych, po okresie pandemii, spotkaniach międzywydziałowych. Kolejny planowany Zjazd za 4 lata.