Kierunki Rozwoju Transportu Miejskiego i Regionalnego 2023
Szczecin, 12.10.2023 r.
Nowoczesne rozwiązania stosowane w trwających inwestycjach komunikacyjnych regionu zachodniopomorskiego
Szczecin, 24.10.2023 r.
Zachodniopomorskie Dni Transportu i Logistyki 2023
Październik 2023
Transport publiczny – funkcjonowanie w okresie pandemii i po jej zakończeniu
Szczecin, 14.10.2021 r.
Konkurs wiedzy o branży TSL
dla uczniów szkół średnich i tegorocznych maturzystów
Kursy i Szkolenia
organizowane przez SITK o. Szczecin

Nowe władze szczecińskiego oddziału SITK RP

W marcu br odbyły się wybory nowego Zarządu szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Nowym Prezesem Zarządu Oddziału został kol. Sławomir Rutkowski. Zastąpił na tym stanowisku kol. Ireneusza Furmańskiego. Sławomir Rutkowski to przedsiębiorca, inżynier pracujący w sektorze budownictwa infrastruktury transportowej i elektroenergetycznej. Od roku 2006 był wiceprezesem i członkiem Zarządu Oddziału SITK oraz Prezesem stargardzkiego koła SITK.

Pełny skład Zarządu Oddziału SITK RP w Szczecinie na kadencję 2022 – 2026 to:

 • mgr inż. Sławomir Rutkowski – Prezes Zarządu
 • dr inż. Krystian Pietrzak – Wiceprezes Zarządu
 • dr inż. Stanisław Majer – Wiceprezes Zarządu
 • dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz – Skarbnik
 • mgr inż. Adam Drobiazgiewicz – Sekretarz
 • prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski - Członek Zarządu
 • mgr inż. Grzegorz Błachut – Członek Zarządu
 • dr inż. Piotr Durajczyk – Członek Zarządu
 • mgr inż. Bogusław Gościniak – Członek Zarządu
 • mgr inż. Agnieszka Jaroszewicz – Członek Zarządu
 • mgr inż. Czesław Krawczyński – Członek Zarządu
 • mgr inż. Sławomir Lewandowski – Za-ca Członka Zarządu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji istnieje pod tą nazwą od 24 maja 1946 r. Szczeciński Oddział Stowarzyszenia powstał wkrótce po jego założeniu, bo już 22 listopada 1946 r. Obejmował on swoim zasięgiem obszar ówczesnego województwa szczecińskiego łącznie z Koszalinem i Słupskiem. Pierwszym przewodniczącym Zarządu Oddziału był mgr inż. Włodzimierz Dziekoński, a sekretarzem - inż. Jan Drobiazgiewicz.

Obecnie Oddział SITK RP w Szczecinie zrzesza ponad 200 praktyków techników, inżynierów oraz studentów i pracowników naukowych związanych z szeroko rozumianą branżą transportu drogowego, kolejowego i morskiego.

Na co dzień Stowarzyszenie przedstawia dość często swoje opinie w kwestiach planowanych inwestycji komunikacyjnych, zmian organizacyjnych w transporcie itp. Oddział szczeciński organizuje wiele cieszących się zainteresowaniem konferencji i seminariów poświęconych problemom transportu i komunikacji. Szereg wniosków z tych spotkań uwzględniono w działaniach administracji państwowej, a zwłaszcza władz samorządowych różnych szczebli.

Głos członków Stowarzyszenia jest wysłuchiwany i stowarzyszenie jest postrzegane jako poważny i fachowy partner do współpracy. Owocuje to już propozycjami wykonywania różnych opracowań studialno - koncepcyjnych, pomocnych w podejmowaniu przez partnerów ważnych decyzji.

Szczególnie bliska oddziałowi jest idea budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej, której to autorem koncepcji jest właśnie szczecińskie SITK. Oddział na bieżąco prowadzi szkolenia techniczne i BHP. Stowarzyszenie stara się w różnych formach integrować środowisko techniczne naszego województwa.