Kierunki Rozwoju Transportu Miejskiego i Regionalnego 2023
Szczecin, 12.10.2023 r.
Nowoczesne rozwiązania stosowane w trwających inwestycjach komunikacyjnych regionu zachodniopomorskiego
Szczecin, 24.10.2023 r.
Zachodniopomorskie Dni Transportu i Logistyki 2023
Październik 2023
Transport publiczny – funkcjonowanie w okresie pandemii i po jej zakończeniu
Szczecin, 14.10.2021 r.
Konkurs wiedzy o branży TSL
dla uczniów szkół średnich i tegorocznych maturzystów
Kursy i Szkolenia
organizowane przez SITK o. Szczecin

Co dalej ze Szczecińską Koleją Metropolitalną?

List otwarty
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/Szczecin
do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szczecin, dnia 20 grudnia 2021 r.
Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu członków i współpracujących ekspertów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie, ale także w imieniu mieszkańców naszego regionu, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o pilną interwencję w sprawie realizacji projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
 
Projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej został już w 2016 roku zaakceptowany przez zainteresowane samorządy skupione w Stowarzyszeniu Szczeciński Obszar Metropolitalny. Celem tego projektu jest utworzenie głównej osi transportu publicznego na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych.
  • nr 351 na odcinku Stargard – Szczecin Główny,
  • nr 273 na odcinku Gryfino – Szczecin Główny,
  • nr 401 na odcinku Szczecin – Goleniów z odgałęzieniem na LK 402 i 434 do Portu Lotniczego Szczecin Goleniów,
  • nr 406 na odcinku Szczecin – Police.
Projekt pozwoli na utworzenie nowoczesnego zintegrowanego systemu transportowego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, opartego na kolei aglomeracyjnej, uzupełnionego o linie autobusowe, które przejmą funkcję dowozowo-odwozową do i z powstałych węzłów przesiadkowych i o linie tramwajowe w mieście Szczecinie. Szczecińska Kolej Metropolitalna będzie głównym środkiem dowozowym do większych miast w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, spajającym cały ten obszar. Utworzenie węzłów przesiadkowych, łączących różne gałęzie transportu z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą, zwiększy rolę transportu publicznego w relacji do transportu prywatnego. Projekt zwiększy ilość pasażerów kolei miejskiej na obszarze aglomeracji i przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego w tym obszarze.
 
Prace nad projektem samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu Szczeciński Obszar Metropolitalny rozpoczęły w 2011 roku. Po szeregu konsultacji społecznych została sporządzana w 2016 roku dokumentacja przedprojektowa a w 2017 roku została podpisana umowa partnerstwa z udziałem samorządów miast i gmin, samorządem Województwa Zachodniopomorskiego i PKP PLK SA mająca na celu realizację projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Koszt tego projektu wynosi 848 mln zł. W tym samym roku Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako lider projektu złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Projekt ten, bardzo dobrze oceniony w drodze konkursu, pozyskał środki w wysokości 512 mln zł. W efekcie, w 2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie z Unii Europejskiej, a w 2019 roku dofinansowanie uzyskało notyfikację Komisji Europejskiej. Poszczególni partnerzy projektu przystąpili do realizacji projektu. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zakupił tabor, a poszczególne gminy rozpoczęły realizacje projektowanych węzłów przesiadkowych wokół przystanków kolejowych. Natomiast w lipcu 2018 roku PKP PLK SA podpisały z firmą Trakcja SA dwie umowy w formie „projektuj i buduj” na roboty modernizacyjne w zakresie infrastruktury kolejowej. Jedna zakłada modernizację linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police. Przedmiotem drugiej umowy jest modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych 273 (Szczecin – Gryfino), 351 (Szczecin – Stargard) oraz 401 (Szczecin – Goleniów).
 
Niestety, aktualnie w realizacji projektu w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej postęp prac jest bardzo niezadawalający. Można już stwierdzić, że pierwotny termin uruchomienia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w 2022 roku jest nierealny. Zachodzi uzasadniona obawa, że jest także zagrożona realizacja projektu do końca 2023 roku, czyli do czasu, kiedy należy rozliczyć środki z dofinansowania Unii Europejskiej. Obecnie, po ponad trzech latach od podpisania przez PLK SA umowy z firmą Trakcja SA umowy na realizację prac w zakresie infrastruktury kolejowej na placach budowy, prawie nic się nie dzieje. Trwający w dalszym ciągu zastój na placach budowy infrastruktury kolejowej może doprowadzić do utraty przyznanych środków dofinansowania projektu z Unii Europejskiej w wysokości 512 mln zł. Oznaczałoby to przerwanie realizacji projektu, a co za tym idzie, niewykorzystanie tej infrastruktury węzłów przesiadkowych przy planowanych przystankach kolejowych, które już zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji przez samorządy gmin. W ramach Projektu partnerami, poza PKP PLK SA, są Gmina Miasto Szczecin, Gmina Stargard, Gmina Police, Gmina Goleniów, Gmina Gryfino, Gmina Kobylanka, które już realizują budowę węzłów przesiadkowych a wobec realnego zagrożenia utraty dofinansowania z funduszu Unii Europejskiej, wprost będą ofiarami prowadzonego przez PKP PLK SA procesu inwestycyjnego.
 
W związku z powyższym, zwracamy się do Pana Ministra o osobistą interwencję i skuteczną pomoc w realizacji projektu. Tylko natychmiastowe działanie zmierzające do rozpoczęcia prac budowlanych przy projekcie modernizacji infrastruktury kolejowej jest w stanie uratować ten projekt. Do końca 2023 roku jest jeszcze 24 miesiące i przy zintensyfikowaniu prac budowlanych można jeszcze ten projekt w pełni zrealizować. Dlatego, naszym zdaniem, interwencja i pomoc Pana Ministra w tym zakresie jest niezbędna.
 
Projekt ten ma silne poparcie społeczne mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, ponieważ przyczyni się do zbudowania nowoczesnego i zintegrowanego systemu transportowego przyjaznego środowisku naturalnemu. Modernizacja linii kolejowej nr 406 do Polic usprawni także przewozy kolejowe do Zakładów Chemicznych Police oraz do Portu Morskiego w Policach, gdzie planowana jest budowa infrastruktury kolejowej do tego portu. Jednocześnie uważamy, że realizacja przedmiotowej inwestycji ma wymiar, nie tylko dla rozwoju infrastruktury transportowej, lecz także wymiar społeczny ze względu na absorbcję środków finansowych z UE oraz generowanie miejsc pracy związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.
 
Liczymy na pełne zaangażowania się Pana Ministra w realizację tak ważnego dla mieszkańców naszego regionu projektu. Mamy nadzieję, że w 2023 roku projekt ten zostanie zrealizowany, a mieszkańcy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego będą mogli korzystać z nowoczesnego transportu publicznego.
 
Z góry dziękujemy Panu Ministrowi za pomoc w realizacji tego projektu.
 
Z wyrazami szacunku
Za Zarząd SITK RP Oddział Szczecin
mgr inż. Ireneusz Furmański – Prezes Zarządu SITK RP Oddział Szczecin
mgr inż. Józef Jastrzębski – Wiceprezes Zarządu SITK RP Oddział Szczecin
 
 
Pod listem podpisali się ponadto przedstawiciele uczelni wyższych, stowarzyszeń, przedsiębiorców:
 
  • mgr inż. Sławomir Rutkowski - Enerkol Stargard, Członek Zarządu SITK RP Oddział Szczecin