- REDAKCJA KWARTALNIKA "TRANSPORT LOGISTYKA PORTY" -

tlp 0 2015 okladka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

tlp czasopismoINFORMACJA O CZASOPIŚMIE

Kwartalnik "Transport Logistyka Porty" jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Wydawcą jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Oddział w Szczecinie

ADRES REDAKCJI

ul. Dworcowa 19/217
70 206 Szczecin
e mail: redakcja@sitkszczecin.org.pl
www.sitkszczecin.org.pl
tlp.sitkszczecin.org.pl

NAKŁAD

 • 800 egzemplarzy

DRUK

 • ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna
  al. Piastów 42
  71 062 Szczecin, tel. +48 91 435 19 00

Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma:

Główną wersją czasopisma jest wersja papierowa. Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie wydawnictwa z kwartalnym opóźnieniem.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © Transport Logistyka Porty 2015-2017

INFORMACJE DODATKOWE

Za wydrukowanie artykułu autorzy nie otrzymują honorarium. Za treść i formę ogłoszeń oraz reklam redakcja nie odpowiada.

BAZY INDEKSUJĄCE ARTYKUŁY TLP

tlp redakcjaREDAKCJA CZASOPISMA TLP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

REDAKTOR NACZELNY

 • prof. dr hab. Piotr Niedzielski (Uniwersytet Szczeciński, SITK o. Szczecin)

SEKRETARZ REDAKCJI

 • dr Zuzanna Kłos Adamkiewicz (Uniwersytet Szczeciński, SITK o. Szczecin)

REDAKTORZY NAUKOWO TEMATYCZNI

 • dr hab. Michał Pluciński, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr inż. Oliwia Pietrzak (Akademia Morska w Szczecinie, SITK o. Szczecin)
 • dr inż. Andrzej Montwiłł (Akademia Morska w Szczecinie)
 • dr inż. Krystian Pietrzak (Akademia Morska w Szczecinie, SITK o. Szczecin)
 • dr Zuzanna Kłos Adamkiewicz (Uniwersytet Szczeciński, SITK o. Szczecin)
 • dr inż. Wojciech Ignalewski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, SITK o. Szczecin)

REDAKTOR JĘZYKOWY

 • ZAPOL Sobczyk s.j.

tlp rada naukowaRADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • prof. dr hab. Elżbieta Załoga (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Juliusz Engelhardt (Uniwersytet Szczeciński, SITK o. Szczecin)
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna (Politechnika Warszawska)
 • prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Stanisław Iwan, prof. nadzw. AM (Akademia Morska w Szczecinie)
 • dr hab. Wojciech Downar, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. nadzw. AM (Akademia Morska w Szczecinie, SITK o. Szczecin)
 • dr hab. inż. Maciej Taczała, prof. nadzw. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
 • dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. nadzw. PK (Politechnika Krakowska)
 • dr hab. Robert Tomanek, prof. nadzw. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. nadzw. WSOSP (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie)
 • dr inż. Oliwia Pietrzak (Akademia Morska w Szczecinie, SITK o. Szczecin)
 • dr inż. Krystian Pietrzak (Akademia Morska w Szczecinie, SITK o. Szczecin)
 • inż. Milan Klubal – Słowackie Stowarzyszenie Inżynierów Transportu w Bratysławie